جزوه 92

جزوات شیمی Archives - صفحه 8 از 23 - جزوه

- بار
فرمول نویسی و نام گذاری ترکیبات یونی شیمی سال دوم

فرمول نویسی و نام گذاری ترکیبات یونی شیمی سال دوم

11 فروردین 1396 بدون نظر 3,289 بار – پ + جزوات شیمی جزوه درسی و کنکوری شیمی سال دوم مبحث فرمول نویسی و نام گذاری ترکیبات یونی محمد جیرودی   جزوه فرمول نویسی و نام گذاری ترکیبات یونی شیمی سال دوم 515 کیلوبایت Download منبع : سایت کنکور پسورد فایل فشرده : www.konkur.in راهنمای دانلود نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو

- بار
رسم ساختارهای لوویس کنکور به شیوه ی سریع و بسیار آسان

رسم ساختارهای لوویس کنکور به شیوه ی سریع و بسیار آسان

14 فروردین 1396 3 نظر 4,753 بار – پ + جزوات شیمی رسم ساختارهای لوویس کنکور به شیوه ی سریع و بسیار آسان علیرضا زارع   رسم ساختارهای لوویس کنکور به شیوه ی سریع و بسیار آسان 821 کیلوبایت Download منبع : سایت کنکور پسورد فایل فشرده : www.konkur.in راهنمای دانلود نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو

- بار
خلاصه درختی از ساختار اتم شیمی سال دوم دبیرستان

خلاصه درختی از ساختار اتم شیمی سال دوم دبیرستان

17 فروردین 1396 بدون نظر 4,233 بار – پ + جزوات شیمی خلاصه درختی از ساختار اتم شیمی سال دوم دبیرستان علیرضا زارع   جزوه خلاصه درختی از ساختار اتم شیمی سال دوم دبیرستان 943 کیلوبایت Download منبع : سایت کنکور پسورد فایل فشرده : www.konkur.in راهنمای دانلود نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو

- بار
خلاصه ای از ترکیبات کوالانسی سال دوم دبیرستان

خلاصه ای از ترکیبات کوالانسی سال دوم دبیرستان

21 فروردین 1396 بدون نظر 2,467 بار – پ + جزوات شیمی خلاصه بینظیر از ترکیبات کوالانسی سال دوم دبیرستان علیرضا زارع   خلاصه ای از ترکیبات کوالانسی سال دوم دبیرستان 1.50 مگابایت Download منبع : سایت کنکور پسورد فایل فشرده : www.konkur.in راهنمای دانلود نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو

- بار
همایش جمع بندی شیمی 3 ویژه امتحان نهایی

همایش جمع بندی شیمی 3 ویژه امتحان نهایی

11 خرداد 1396 بدون نظر 2,030 بار – پ + جزوات شیمی همایش جمع بندی شیمی 3 ویژه امتحان نهایی علیرضا زارع   همایش جمع بندی شیمی 3 ویژه امتحان نهایی 1.85 مگابایت Download منبع : سایت کنکور پسورد فایل فشرده : www.konkur.in راهنمای دانلود نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو

- بار
جمع بندی ترکیب های آلی شیمی کنکور

جمع بندی ترکیب های آلی شیمی کنکور

27 خرداد 1396 بدون نظر 3,900 بار – پ + جزوات شیمی جمع بندی ترکیب های آلی شیمی سال دوم دبیرستان کنکور حامدپویان نظر   جمع بندی ترکیب های آلی شیمی سال دوم دبیرستان کنکور 1.27 مگابایت Download منبع : سایت کنکور پسورد فایل فشرده : www.konkur.in راهنمای دانلود نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو

- بار
ریزنکات فصل اول شیمی دو

ریزنکات فصل اول شیمی دو

22 شهریور 1396 بدون نظر 1,612 بار – پ + جزوات شیمی ریزنکات فصل اول شیمی 2 امیرمحمد بائو   جزوه ریزنکات فصل اول شیمی 2 389 کیلوبایت Download منبع : سایت کنکور پسورد فایل فشرده : www.konkur.in راهنمای دانلود نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو

- بار
جزوه کنکوری شیمی 3 بخش واکنشها‎

جزوه کنکوری شیمی 3 بخش واکنشها‎

9 مهر 1396 14 نظر 2,625 بار – پ + جزوات شیمی جزوه کنکوری شیمی 3 بخش واکنشها‎ جهان شاهی بیگباغی     این جزوه شامل واکنش های کنکوری با تمام جزئیات که با شیوه نوین نوشته شده و یادگیری واکنش ها را برا داوطلبان آسان تر میکند. جزوه کنکوری شیمی 3 بخش واکنشها‎ 7.03مگابایت Download منبع : سایت کنکور پسورد فایل فشرده : www.konkur.in راهنمای دانلود نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش […]

- بار
دانلود جزوه سینتیک شیمیایی

دانلود جزوه سینتیک شیمیایی

28 مهر 1396 بدون نظر 2,675 بار – پ + جزوات شیمی دانلود جزوه  شیمی پیش دانشگاهی، سینتیک شیمیایی جواد ملک زاده   جزوه سینتیک شیمیایی 2.06 مگابایت Download منبع : سایت کنکور پسورد فایل فشرده : www.konkur.in راهنمای دانلود نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو

- بار
جزوه شیمی مبحث مولکول های قطبی و غیرقطبی

جزوه شیمی مبحث مولکول های قطبی و غیرقطبی

11 آبان 1396 بدون نظر 5,975 بار – پ + جزوات شیمی جزوه شیمی مبحث مولکول های قطبی و غیرقطبی سجاد شیری جزوه شیمی مبحث مولکول های قطبی و غیرقطبی 548 کیلوبایت Download منبع : سایت کنکور پسورد فایل فشرده : www.konkur.in راهنمای دانلود نظرت در مورد این مطلب چیه؟ در بخش نظرات همین مطلب بهمون بگو