دانلود نکات تستی هندسه 1 - مبحث مکعب مستطیل - پنجشنبه 21 فروردین 1393 - 2:28
فصل اول زیست سوم دبیرستان ، ایمنی سلولی - پنجشنبه 21 فروردین 1393 - 11:35
دانلود 39 تست احتمال با پاسخ کلیدی - پنجشنبه 21 فروردین 1393 - 11:34
منابع کنکور - پنجشنبه 21 فروردین 1393 - 11:32
برنامه امتحانات نهایی خرداد 92-93 - یکشنبه 17 فروردین 1393 - 10:39
تاریخ ادبیات با رمز گذاری - یکشنبه 17 فروردین 1393 - 10:38
100 مهارت مورد نیاز برای آزمونهای زبان (تافل و ..)‎ - یکشنبه 17 فروردین 1393 - 10:37
فیلم آموزشی ژن ناخودسازگار در شبدر‎ - یکشنبه 17 فروردین 1393 - 10:36
کنکور خارج از کشور 92 - یکشنبه 17 فروردین 1393 - 10:31
سوالات مفهومی و ترکیبی زیست شناسی - پنجشنبه 14 فروردین 1393 - 9:27
فیلم های جمع بندی رایگان زیست شناسی کنکور - پنجشنبه 14 فروردین 1393 - 9:26
کنکور خارج از کشور 92 - پنجشنبه 14 فروردین 1393 - 9:23
آشنایی با انواع باکتری بر حسب کسب انرژی - یکشنبه 10 فروردین 1393 - 10:15
خلاصه و جمع بندی فیزیک سال اول دبیرستان - یکشنبه 10 فروردین 1393 - 10:14
نکات مهم ژنتیک گیاهی - یکشنبه 10 فروردین 1393 - 10:12
1100 کلمه زبان انگلیسی برای کنکورهای ارشد و دکتری‎ - یکشنبه 10 فروردین 1393 - 10:08
جزوه درس فیزیک ۳ مبحث حرکت در ۲ بعد - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:57
جزوه فصل اول فیزیک ۳ - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:56
مثال های حل شده فصل ۱ فیزیک سوم دبیرستان - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:55
جزوه آموزشی فیزیک سوم دبیرستان فصل اول - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:54
جزوه آموزشی فیزیک سوم دبیرستان فصل دوم - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:52
پاسخنامه تمرینات فیزیک سوم دبیرستان فصل اول - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:51
درسنامه فیزیک سوم دبیرستان فصل دوم - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:49
جزوه آموزشی فیزیک سوم دبیرستان فصل سوم - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:47
جزوه ی آموزشی فصل اول فیزیک سوم دبیرستان - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:46
جزوه آموزشی فیزیک ۲ فصل های ۱ تا ۳ - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:37
جزوه آموزشی فیزیک ۲ فصل های ۴ تا۶ - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:28
دانلود خلاصه و جمع بندی فیزیک ۲ - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:25
درسنامه و تست فصل اول و دوم فیزیک دوم دبیرستان - شنبه 09 فروردین 1393 - 12:22
دانلود جزوه کامل فیزیک پایه 1 هریس بنسون - جمعه 08 فروردین 1393 - 11:50
دانلود جزوه فیزیک اول دبیرستان فصل ۱ - جمعه 08 فروردین 1393 - 11:46
جزوه ی خلاصه و جمعبندی فصل۴ فیزیک اول دبیرستان - جمعه 08 فروردین 1393 - 11:44
دانلود نمونه سوالات فصل 1 تا 3 فیزیک اول دبیرستان‎ - جمعه 08 فروردین 1393 - 11:40
نمونه سوالات مبانی علم رایانه - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:15
نمونه سوالات امتحانات نهایی حسابان سال سوم ریاضی - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:13
سوالات و پاسخنامه امتحانات نهایی حساب دیفرانسیل و انتگرال - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:11
سوالات و پاسخنامه کنکور خارج از کشور - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:10
نکات مباحث گراف و بردار - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:09
درسنامه مبحث گراف ریاضیات گسسته - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:08
فایل پاور پوینت مبحث چند جمله ای ها (ریاضی ۱) - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:08
جزوه فصل اول هندسه ۲ سوم ریاضی - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:07
فایل پاورپوینت مبحث معادله ی خط - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:07
درس نامه و تست حد و پیوستگی و مجانب ها - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:06
جزوه کامل و جامع معادله ی درجه دوم - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:06
درسنامه فصل ۴ جبر و احتمال به صورت پاورپوینت - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:04
دانلود فرمول های لگاریتم - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:03
جمع بندی مطالب و تست مبحث مشتق – دیفرانسیل - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:03
جمع بندی و خلاصه مبحث انتگرال کتاب دیفرانسیل - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:02
درسنامه نظریه اعداد (ریاضیات گسسته) - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:01
جزوه کامل روش های انتگرال گیری - جمعه 08 فروردین 1393 - 8:01