جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

برخی از مولکول هاي داراي 6 زوج پیوندي و یک زوج ناپیوندي,ترکیب هاي فلزهاي واسطه,جزوه شیمی,شکل هندسی مولکول ها VSEPR,شیمی,هالیدهاي فلزهاي قلیایی خاکی,پیوندهاي دوگانه و سه گانه,