جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

دو دهه است که کاهش ضخامت لایه ی اوزون در هواکره بویژه کاهش 50 درصدی آن بر فراز قطب جنوب به یکی ازمهمترین نگرانی های همگانی در سراسر جهان تبدیل شده است (پژوهشگران بر این باورند که عامل اصلی تخریب لایه ی اوزون واکنش هایی است که در وقوع آن ها کلروفلوئوروکربن ها مشارکت دارند.)نابودی اوزون به صورت نازک شدن و در نهایت سوراخ شدن لایه ی اوزون بروز می کند. در سال 1985 با کشف حفره ای در لایه ی اوزون موجود بر فراز قطب جنوب، گروه های پژوهشی بسیاری در سراسر جهان مطالعه روی عوامل نابود کننده ی اوزون و اثرهای…