close
تبلیغات در اینترنت
نکته‌ های ریز شیمی 2 پیوندهای کووالانسی

جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

نیرویی که دو اتم را در یک پیوند کووالانسی  به هم متصل نگه می دارد؛ ممکن است از نیروی موجود میان یک جفت کاتیون و آنیون بیش‌تر است. پس از تشکیل پیوند کوالانسی ؛نیروهای دافعه و جاذبه برابر می شوند و اتم ها در فاصله‌ای تعادلی نسبت به هم قرار می‌گیرند. طول پیوند نشان‌دهنده‌ی جایگاه اتم‌ها در پایین‌ترین سطح انرژی است. اغلب طول پیوند با انرژی پیوند نسبت عکس دارد.   اگرتفاوت الکترونگاتیوی دو اتم در یک پیوند بزرگ‌تر از7 /1 باشد؛اغلب آن را در گروه پیوندهای…

 بانک تست 22000 سوالی طبقه بندی شده کانون

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از 22000 تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع 75 مرحله آزمون های حضوری سال 93-94 و 94-95 و 95-96 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون