درس زبان انگلیسی

سوال های امتحانی نیم سال اول

امتحان زبان انگلیسی نیم سال اول 94- دبیرستان سرای دانش واحد حافظ

امتحان زبان انگلیسی نیم سال اول 94- دبیرستان سرای دانش واحد رسالت

امتحان زبان انگلیسی نیم سال اول 94- دبیرستان سرای دانش واحد فلسطین

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سید خندان

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فلسطین

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد فرهنگ آموزش

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد انقلاب

امتحان زبان انگلیسی + پاسخ - دی ماه 93،سرای دانش _واحد باب السلام

امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان زیست شناسی پیش دانشگاهی - دی ماه 93،سرای دانش _واحد سعادت آباد

امتحان نهایی

سوال امتحان نهایی زبان انگلیسی شهریور91+پاسخ

سوال ارسالی دبیران

نمونه سوال امتحان زبان -دی 94

امتحان زبان انگلیسی سال چهارم دبیرستان شهید بهشتی(تیزهوشان) زاهدان-+پاسخ - دی ماه 93

امتحان زبان انگلیسی 4 مدرسه شهیدان پژمان شیراز -دی ماه 93

زبان انگلیسی 4 دبیرستان شهید بهشتی 2 ارومیه

امتحان زبان انگلیسی چهارم دبیرستان پسرانه دانشگاه-زاهدان دی ماه 93

نمونه سوال امتحان زبان انگلیسی -خرداد 93

نمونه سوال امتحانی زبان انگلیسی-اردیبهشت 93

نمونه سوال امتحان زبان -دی 92