جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

مطالب تکمیلی شیمی 2/ تنوع ترکیبهای آلی و ویژگی آن ها به دلیل نوع آرایش اتم های سازنده مولکول های آنهاست. بنابراین آشنایی با ساختار مولکول های آلی می تواند ما را