close
مجتمع فنی تهران
دانلود کتاب های درسی و کتابهای کار و راهنمای معلم دبستان (جدید)

جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

دانلود کتاب های درسی و کتابهای کار و راهنمای معلم دبستان(جدید)       سایر رسانه ها راهنمای معلم کتاب کار کتاب درسی   کد عنوان کد عنوان کد عنوان کد عنوان نوار صوتی آموزش قرآن 51 فارسی 6/53 تربیت بدنی 4/53 هنر 1/53 آموزش قرآن 53 علوم 52 ریاضی 5/53 ارزشیابی توصیفی 4/4 آموزش قرآن ویژه مدارس…

 بانک تست 22000 سوالی طبقه بندی شده کانون

 

در بانک تستی که در اختیار شما قرار گرفته بیش از 22000 تست وجود دارد که بصورت درس به درس طبقه بندی شده تا به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد.   

با خرید این مجموعه شما در واقع 75 مرحله آزمون های حضوری سال 93-94 و 94-95 و 95-96 کانون را بصورت طبقه بندی شده خریداری کرده اید . 


 بانک تست 5000 سوالی طبقه بندی شده کانون