جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

دانلود جزوه ی آمار و احتمال مهندسی. سر فصل ها: تئوری مجموعه ها تبدیل و ترکیب احتمال میانه، میانگین، واریانس، توزیعات دو جمله ای، پواسن، فوق هندسی، نمایی، نرما