جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

برد و دامنه ي یک تابع و وارون,برد و دامنه ی یک تابع و وارون,به دست آوردن ضابطه ی تابع وارون,تابع وارون,ترکیب تابع وارون و خود تابع,تشخیص توابع فرد و توابع زوج,توابع زوج و توابع فرد,توابع صعودي و توابع نزولي,توابع صعودی و توابع نزولی,توابع پوشا,توابع یک به یک,صعودی اکید,مسائل ترکیبی درباره ی توابع زوج و فرد,مفهوم تابع وارون,نمودار تابع وارون,وارون ترکیب توابع,ویژگی نمودار تابع فرد,ویژگی نمودار توابع زوج,