جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

 این جزوه ریاضی تجربی کامل شامل درسنامه های آموزشی و نکات تستی و  آنها  می باشد      شامل مباحث : نکات مهم در مورد تابع معادله درجه ۲ – بررسی نمودار توابع – تابع درجه سوم – تابع دو مجذوری – مشتق – تابع هموگرافیک – فرمول های مشتق – مشتق توابع جبری – مشتق توابع مثلثاتی – مشتق تابع قدر مطلقی – مشتق توابع براکتی – مشتق توابع چند ضابطه ای – مشتق توابع مرکب – مشتق…