جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

آزمون مشتق دوم,آمار,احتمال,اعمال روی توابع,انحراف معیار,اندازه ی مماس مشترک دو دایره,اکسترمم های مطلق,بررسی نمودار توابع,بیضی,تابع درجه سوم,تابع دو مجذوری,تابع هموگرافیک,تابع یک به یک,تبدیل با اعضای تکراری,تبدیل یا جایگشت,ترکیب,ترکیب توابع,تساوی دو تابع,تست های ریاضی رشته تجربی,توابع صعودی و نزولی ثابت,