جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

دانلود تست های زیست شناسی و آزمایشگاه 1 فصل دوم سفری به درون سلول‎   کاری از آقای اسماعیل پور حبیب   شامل موضوعات :  سفری به درون سلول  - تریکودینا - میکروسکوپ - میکروسکوپ الکترونی - سلول های پروکاریوتی باکتری  - سلول های یوکاریوتی - ساختار مولکولی غشا - شبکه آندوپلاسمی صاف - شبکه آندوپلاسمی زبر  - جسم گلژی - خاستگاه و کار لیزوزوم - واکوئل ها - پراکسی زوم - هسته - سانتریول -  اندامک…