جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

دانلود خلاصه لویس نامه کتاب شیمی 2 سعی کرده ایم تمام مولکول های مهم که در سالهای اخیر در کتب درسی بوده و نیز در کنکورهای سراسری و آزاد مورد سوال قرارگرفته اند، در این پی دی اف جمع آوری نماییم . ساختار لوویس این مولکول ها رسم شده است و در مواردی که احتمال سوال آمدن در کنکور را دارا هستند ، شکل هندسی و اندازه زوایای پیوندی آن ها را نیز مشخص نموده ایم . همچنین در برخی موارد مهم ،قطبی یا ناقطبی بودن مولکول ها را نیز تعیین کرده ایم. رمز فایل…