جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

بحث تصاعدی بودن حرکت,بردار مکان,بررسی وضعیت اجسامی که درون آسانسور,بررسی وضعیت حرکت دو متحرک,بررسی وضعیت حرکت دو گلوله در راستای قائم,جابجایی در t ثانیه ی n ام,جابجایی در ثانیه آخر حرکت,جابه جایی,جزوه فیزیک,جهت حرکت متحرک,جهت نیرو,حداکثر فاصله ی بین دو متحرک زمانی,حرکت بر خط راست با شتاب ثابت,حرکت در دو بعد یا حرکت در صفحه,حرکت در راستای افق,حرکت در راستای قائم,حرکت در صفحه,حرکت در یک بعد,حرکت شناسی,حرکت نسبی,