جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

شامل موضوعات : تعریف اتحاد - اتحاد مربع دو جمله ای - تجزیه - تجزیه به روش فاکتورگیری - تجزیه به روش اتحاد مربع دو جمله ای - اتحاد مزدوج- تجزیه به روش اتحاد مزدوج - اتحاد جمله مشترک - اتحاد مکعبات دو جمله - اتحاد چاق و لاغر - اتحاد و تجزیه های ترکیبی گرفته شده از سایت: booklets.ir دانلود