جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

برنامه ریزی دوره جمع بندی فاز اول‎ کاری از جناب غفاری   نکات تکمیلی جمع بندی فاز اول جمع بندی افزوده شد – 4 اردیبهشت 93 در آغاز باید از تشکرهای فراوان شما برای درج مرحله اول برنامه ریزی تشکر کنم در مرحله اول ما کل کتب مربوط را مطالعه و همچنین تستهای کنکورای سالهای گذشته بخصوص سال 84-92 چه داخل و چه خارج از کشور را زدیم یک اشتباه غیرقابل بخشش دوستان کنکوری این است که کنکورهای جدید را در روزهای آخر بررسی می کنند که اشتباه خیلی بزرگی است.درصورتی که شما بتوانید درست تحلیل داشته باشید…