جزوه 92 | دانلود جزوه , نمونه سوال , تست کنکور , آزمون آزمایشی

 

فصل چهارم فیزیک سال دوم کار و انرژی در این فصل با مفهوم کار، انرژی مکانیکی، توان و انرژی پتانسیل آشنا می شوید. کار   w = fd «کار به صورت حاصلضرب نیرو در جابه جایی تعریف می شود به طوری که جابه جایی در راستای نیرو انجام شود. W = Fcosα .d یکای کار N.m است که ژول نامیده می شود و با نماد J نشان داده می شود. کار یک کمیت نرده ای است. حال فرض کنید نیروی وارد بر جسم جابجایی زاویه θ می سازد در این حالت کار توسط مؤلفه نیروی f در راستای جابه جایی انجام می شود. یکای کار N.M است که ژول…